Historie

historyFrem til 1.9.1994bestod Østfold av 11 kommunale revisjonsenheter. Deretter ble enhetene slått sammen til Østfold kommunerevisjon, som innledningsvis var organisert i to regionsavdelinger og ett hovedkontor. Region Vest bestod av kommunene Moss, Rygge, Råde, Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Region Øst bestod av kommunene Våler, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Aremark, Marker og Rømskog.

I 2002 dannet kommunene i indre Østfold en egen revisjonsenhet bestående av kommunene i tidligere Region Øst, mens Østfold kommunerevisjon fortsatte med kommunene i region Vest.

Østfold kommunerevisjon ble omdannet til IKS i 2004.