Kurs

Offentlige anskaffelser

Vi inviterer til basiskurs i offentlige anskaffelser 21.10.2019.

Kurset vil blant annet omhandle:

 • protokoll
 • terskelverdier
 • kunngjøring
 • konkurransegrunnlag
 • kvalifikasjonskrav
 • tildelingskriterier
 • kravspesifikasjonen
 • unntaksregler

Last ned kursinvitasjon for mer informasjon.

Merverdiavgift og kompensasjon

Vi inviterer til kurs i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven 21.11.2019.

Kurset vil blant annet omhandle:

 • kort om regelverket – avgiftsplikt, fritak, unntak
 • skattedirektoratets svar til NKRF vedr. kompensasjon for kommuner, jf. mval. § 3-28
 • viderefakturering og internfakturering (uttak)
 • ubetydelig grense (5 %) og fordeling av felleskostnader
 • 20 % grense ved vurdering om kompensasjon/fradrag/ikke fradrag eller kompensasjon
 • særskilt registrering
 • justeringsregler
 • justering og kommunesammenslåing
 • kurs- og hotellregninger

Last ned kursinvitasjon for mer informasjon.