Ledige stillinger

1 forvaltningsrevisor, fast stilling
1 forvaltningsrevisor, engasjement i 12 måneder

Forvaltningsrevisjonen gjennomfører systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak, og om virksomheten drives i samsvar med gjeldende regelverk. Arbeidet er prosjektbasert, og du vil jobbe tett opp mot kommunens administrasjon og politiske oppdragsgivere. Hver undersøkelse er unik og gir faglige, både spennende og krevende, utfordringer.

Vi søker medarbeidere med

 • Høyskole- eller universitetsutdanning innen samfunnsvitenskapelige emner, jus, økonomi eller andre relevante fagretninger på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring fra eller kunnskap om en eller flere områder
  -Kommunal forvaltning
  -Tilsynsarbeid
  -Prosjekt-, utrednings- og analysearbeid
  -Samfunnsvitenskapelig metode
 • Gode analytiske ferdigheter og interesse for utvikling i offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide systematisk og oppnå resultater alene og i team

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen viktige samfunnsområder
 • Veiledning i revisjonsfaglig metode og relevante kurs
 • Fleksi- og sommertid
 • Pensjonsordning i KLP

Tilsetting skjer på vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Pliktig medlemskap i KLP. Søkere må disponere bil. For begge stillingene gjelder en prøvetid på 3 måneder.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Laila Nagelhus, tlf. 917 32 069 eller konstituert seksjonsleder Lene Brudal, tlf. 928 76 886. Søknad og CV sendes post@okrev.no innen 02.01.2019. Attester og vitnemål tas med til intervju.