Misligheter/undersøkelser

hvalerØstfold kommunerevisjon IKS kan også gjennomføre granskninger. I slike tilfeller settes granskningsgruppen sammen i forhold til hva slags type sak det er snakk om, og hva som ønskes belyst. Mandat for granskningen og operasjonalisering av kriterier gjøres i samarbeid med oppdragsgiver. Granskninger gjennomføres i tråd med prinsipper for god kommunal revisjonsskikk og / eller Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger.