Organisasjon

placeØstfold kommunerevisjon IKS er en interkommunal revisjonsordning som utfører revisjonstjenester for Fredrikstad, Hvaler, Halden, Moss, Rygge, Råde og Sarpsborg kommune. Vi reviderer også andre kommunale foretak og bedrifter.

Våre oppdragsgivere er kontrollutvalgene i våre syv kommuner, som videre rapporterer til sitt kommunestyre.

Vi er 13 faste ansatte med tverrfaglig kompetanse gjennom revisjonsfaglig, økonomisk, teknologisk og samfunnvitenskaplig utdanning, og med bred erfaring fra kommunal revisjon.