Rapporter

Rapporter 2019

pdf_iconAntikorrupsjonsarbeid, rapport og rettelsesnotat – Fredrikstad kommune
pdf_iconForebyggende arbeid, psykisk helse – Sarpsborg kommune
pdf_iconRefusjoner og tilskudd – Fredrikstad kommune
pdf_iconInvesteringsprosjekters tidligfase – Sarpsborg kommune
pdf_iconAnskaffelser og kontraktsoppfølging – Sarpsborg kommune
pdf_iconTilpasset opplæring – Moss kommune
pdf_iconKommunens ansettelsesprosesser – Moss kommune
pdf_iconBarnevern – ettervern og kjøp av tjenester – Moss kommune
pdf_iconInvesteringsprosjekters tidligfase – Halden kommune

Rapporter 2018

pdf_iconRefusjoner – Sarpsborg kommune
pdf_iconInternkontroll – avvikssystemet – Råde kommune
pdf_iconRefusjoner og tilskudd – Halden kommune
pdf_iconForebyggende arbeid, psykisk helse – Halden kommune
pdf_iconInvesteringsprosjekter – Hvaler kommune
pdf_iconKommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av kompetansekrav – Rygge kommune
pdf_iconKvalitet i omsorgstjenestene – Moss kommune
Internkontroll i byggesaksbehandlingen – Fredrikstad kommunepdf_icon
pdf_iconKvalifiseringsprogrammet – Moss kommune
pdf_iconGatedalen – Sarpsborg kommune
Kontraktsoppfølging – Fredrikstad kommunepdf_icon
Forebyggende arbeid psykisk helse – Halden kommunepdf_icon
Internkontroll avvikssystemet – Råde kommunepdf_icon
Investeringsprosjekter – Hvaler kommunepdf_icon
Ansettelsesprosesser – oppfølging av kompetansekrav – Rygge kommunepdf_icon

Rapporter 2017

pdf_iconBarnevern – Halden kommune
pdf_iconByggesak – Råde kommune
pdf_iconOppfølging av kompetansekrav – Sarpsborg kommune
pdf_iconNAVs arbeid med ungdom del 1- Sarpsborg kommune
pdf_iconVarsling – Moss kommune
pdf_iconSaksbehandling byggesak – Hvaler kommune
pdf_iconKvalitet i heldøgns omsorgsplasser – Sarpsborg kommune
pdf_iconEtterlevelse av offentleglova – Fredrikstad kommune
pdf_iconEiendomsskatt – Hvaler kommune
pdf_iconBarnevern – Fredrikstad kommune
pdf_iconRøde flagg – Moss kommune
pdf_iconSelvkost VAR – Halden kommune
pdf_iconRefusjoner – Rygge kommune
pdf_iconDokumenthåndtering – Råde kommune
pdf_iconForebyggende arbeid psykisk helse – Moss kommune

Rapporter 2016

pdf_iconMinoritetsspråklige barn i skolen – Fredrikstad kommune
pdf_iconEiendomsforvaltning – Hvaler kommune
pdf_iconEtterlevelse av rammeavtaler – Moss kommune
pdf_iconSykefravær – Moss kommune
pdf_iconUtskrivningsklare pasienter – Rygge kommune
pdf_iconRøde flagg – Rygge kommune
pdf_iconMobbing – skolens psykososiale miljø – Råde kommune
pdf_iconForvaltning, drift og vedlikehold – Sarpsborg kommune
pdf_iconTvang i skolen – Sarpsborg kommune
pdf_iconInternkontroll knyttet til oppfølging av leverandører – Sarpsborg kommune

Rapporter 2015

pdf_iconBudsjett- og økonomistyring i helse og omsorg – Moss kommune (1.3mb)
pdf_iconForvaltning, drift og vedlikehold – Rygge kommune (612k)
pdf_iconForvaltningsrevisjonsrapport Funksjonshemmede brukere (677k)
pdf_iconMinoritetsspråklige barn – Fredrikstad kommune (989k)
pdf_iconIKT – Sarpsborg kommune (1.7mb)
pdf_iconUndersøkelse Regulering og teknisk drift – Fredrikstad kommune (900k)
pdf_iconUtskrivningsklare pasienter – Halden kommune (500k)
pdf_iconUtskrivningsklare pasienter – Moss kommune (500k)
pdf_iconUtskrivningsklare pasienter – Hvaler kommune (500k)
pdf_iconForvaltningsrevisjonsrapport Tildeling av helse- og velferdstjenester Fredrikstad kommune 2015 (500k)

Rapporter 2014

pdf_iconBarnevernet – Moss kommune (700k)
pdf_iconForvaltning drift og vedlikehold – Fredrikstad kommune (700k)
pdf_iconOmløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger – Moss kommune (700k)
pdf_iconMOVAR IKS – Moss kommune med flere (1.1mb)
pdf_iconRokke avfallsanlegg – Halden kommune (773 kb)
pdf_iconRådmannens internkontroll – Fredrikstad kommune (1.1mb)
pdf_iconRådmannens internkontroll Sarpsborg kommune (1.3mb)
pdf_iconRådmannens internkontroll – Moss kommune (881 kb)
pdf_iconStartlån – Rygge kommune (773 kb)
pdf_iconUtskrivningsklarepasienter – Sarpsborg kommune (773 kb)
pdf_iconProsjektstyring og antikorrupsjon – Fredrikstad kommune – korrigert etter bystyremøte

Rapporter 2013

pdf_iconDokumenthåndtering – Moss kommune (578 kB)
pdf_iconDokumenthåndtering Fredrikstad kommune (578 kB)
pdf_iconIT_Fredrikstad_kommune (877 kB)
pdf_iconKommunal rusomsorg – Fredrikstad kommune (868 kB)
pdf_iconKvalitet på arbeidsmiljøet i brann og feiervesenet – Sarpsborg kommune.pdf (584 kB)
pdf_iconKvalitet i pleie og omsorg – Hvaler kommune (584 kB)
pdf_iconOffentlige anskaffelser – Halden kommune (868 kB)
pdf_iconPsykisk helsearbeid og tidlig intervens jon for barn og unge – Råde kommune (716 kB)
pdf_iconSamarbeid og måloppnåelse i NAV – Rygge kommune (831 kB)
pdf_iconSelvkost VAR – Sarpsborg kommune (635 kB)
pdf_iconSosialstønad og tiltak til ungdom – Moss kommune (791 kB)
pdf_iconStartlån – Moss kommune (778 kB)
pdf_iconStyring av investeringsprosjekter – Sarpsborg kommune (1 MB)
pdf_iconSysselsetting av innvandrere – Fredrikstad kommune (676 kB)
pdf_iconTidligintervensjonibarneverntjenesten – Sarpsborgkommune.pdf (890 kB)

Rapporter 2012

pdf_iconBemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester – Fredrikstad kommune(2.3 MB)
pdf_iconForvaltning av klientmidler – Fredrikstad kommune(714 kB)
pdf_iconIntroduksjonsordningen – Moss kommune(584 kB)
pdf_iconKommunal rusomsorg Moss kommune(727 kB)
pdf_iconOffentlige anskaffelser – Rygge kommune(716 kB)
pdf_iconBeredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset – Fredrikstad kommune(485 kB)
pdf_iconDokumenthåndtering – Sarpsborg kommune(492 kB)
pdf_iconOmsorgslønn – Fredrikstad kommune (475 kB)
pdf_iconIntegrering – Sarpsborg kommune (762 kB)
pdf_iconInternkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten – Hvaler kommune(397 kB)
pdf_iconInternkontroll og regeletterlevelse – Rygge kommune (721 kB)
pdf_iconKjøp av konsulenttjenester – Moss kommune(596 kB)
pdf_iconStartlån – Sarpsborg kommune(1044 kB)
pdf_iconVirkemidler i kommunens rusomsorg – Råde kommune(422 kB)

Rapporter 2011

pdf_iconHøienhald borettslag – Moss kommune (410 kB)
pdf_iconForebygging og oppfølging av sykefravær -Sarpsborg kommune (777.54 kB)
pdf_iconLegetjeneste -Råde kommune (324.11 kB)
pdf_iconInnkjøp og anskaffelser, delrapport 4 – oppsummering og konklusjoner – Fredrikstad kommune (446 kB)
pdf_iconInnkjøp og anskaffelser, delrapport 1 -Systemer for å sikre regeletterlevelse -Fredrikstad kommune (492.44 kB)
pdf_iconInnkjøp og anskaffelser, delrapport 2 -Regeletterlevelse i praksis -Fredrikstad kommune (336.26 kB)
pdf_iconInnkjøp og anskaffelser, delrapport 3 -Oppfølging og bruk av rammeavtaler -Fredrikstad kommune (394.44 kB)
pdf_iconInternkontroll, tjenesteutgiving og samarbeid NAV – Sarpsborg kommune (504 kB)
pdf_iconKjøp av konsulenttjenester – Sarpsborg kommune.pdf (451 kB)
pdf_iconTilpasset opplæring -Halden kommune (330 kB)
pdf_iconTjenester til barn og unge Fredrikstad kommune (545 kB)

Rapporter 2010