Særattestasjoner

windowsVåre revisorer har god faglig kompetanse og har opparbeidet seg mye erfaring i å utføre revisjon av de ulike typer  særattestasjoner som er knyttet til kommunal virksomhet.

Vi utfører løpende revisjon  av attestasjonsoppgaver for  mange ulike formål for eksempel:

  • ressurskrevende brukere
  • spillemidler
  • momskompensasjon