Sekretariat

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) er et interkommunalt samarbeidstiltak for kontrollutvalg. ØKUS eies i fellesskap av kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Rygge, Råde, Hvaler og Halden. ØKUS bistår kontrollutvalgene med å:

  • Saksbehandle saker til behandling i kontrollutvalgene
  • Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
  • Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • Videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
  • Bistå ved valg av revisjonsordning
  • Profesjonell håndtering av kontrollutvalgenes arkiver

I tillegg har sekretariatet ansvar for alle praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter i utvalgene.

Styreleder:
Daglig leder:
Rådgiver:
Telefon:
Besøksadresse:
Postadresse:
E-post:Organisasjonsnummer:
Nettside:
Victor Kristiansen
Anita Dahl Aanerød
Bjørn Gulbrandsen
40 00 52 06
Glemmengaten 55,  1608 Fredrikstad
Postboks 69, 1601 Fredrikstad
rona@fredrikstad.kommune.no/996 840 840
https://www.fredrikstad.kommune.no/okus