Visjon og mål

fredrikstadVår visjon:

Østfold kommunerevisjon IKS skal gjennom kunnskap og innsikt ivareta fellesskapets verdier.

Overordnede mål:

  • ØKR IKS skal være den foretrukne leverandør av offentlig revisjon
  • ØKR IKS skal kjennetegnes ved uavhengighet og høy etisk standard
  • ØKR IKS skal være en attraktiv arbeidsplass